Aktiviteetit

Pikku-Syötteellä on paljon mielenkiintoista tekemistä

Syöt­teen alu­eel­la on run­sas vali­koi­ma akti­vi­teet­te­ja. Pik­ku-Syöt­teel­lä voit esi­mer­kik­si vuo­kra­ta lumi­ken­gät ja läh­teä lumi­ken­kä­sa­fa­ril­le. Koh­tee­na­si voi olla vaik­ka­pa vuo­krat­ta­vis­sa ole­va kota. Las­ket­te­lu, lau­tai­lu ja mur­to­maa­hiih­to ovat myös muka­via tal­viak­ti­vi­teet­te­ja. Lumet­to­ma­na ajan­jak­so­na fris­bee­golf ja jousiam­mun­ta ovat suo­sit­tu­ja harrasteita.

Pik­ku-Syöt­teel­lä sisä­lii­kun­ta­kin onnis­tuu. Voit har­ras­taa mm. sei­nä­kii­pei­lyä tai vuo­kra­ta käyt­töö­si liikuntasalin.

Kysy lisää akti­vi­tee­teis­ta Hotel­li Pik­ku-Syöt­teen vas­taa­no­tos­ta. Voit myös ostaa suo­raan Ison-Syöt­teen Kes­kus­va­raa­mos­ta halua­ma­si aktiviteetit.

Lumi­ken­käi­ly
Tai­ka­met­sä
Sisä­sei­nä­kii­pei­ly
Jousiam­mun­ta
Fris­bee­golf
Soita 0400 893 791